.
Diensten

SalesMate biedt een breed scala aan interventies voor uw verkooporganisatie. SalesMate is uw maat in verkoop met:
.
Sales Training
SalesMate traint uw verkooporganisatie op ieder niveau en in elke functie. Via praktische en resultaatgerichte trainingssessies wordt het competentieniveau van uw verkooporganisatie verbeterd. Nadruk ligt op praktijkgericht oefenen. Trainingsonderwerpen o.a.
- verkoopgesprekken
- telefonisch afspraken maken
- gedragsstijlen (LIFO® en Insights Discovery®)

.
Sales Coaching
Een tool voor verkopers of verkoopmanagement waarbij wordt gekeken naar de persoonlijke begeleiding op de werkplek. Bij verkoopmanagement richt de coaching zich op salesmanagement en coachingsvaardigheden.
Trainingsonderwerpen o.a.
- coachingsvaardigheden
- cockpitmanagement
- motivatie van medewerkers

.
Sales Personalities
Iedereen is anders. Een 'natuurlijke klik' maken met klanten is niet vanzelfsprekend. SalesMate is licentiehouder van LIFO® en Insights Discovery®. Twee modellen op het gebied van gedragsstijlen. SalesMate geeft uw verkopers daarmee tools in handen om meer aansluiting bij hun klanten te vinden, meer beïnvloedingsruimte te creëren en meer resultaat te behalen.
Nuttige instrumenten voor verkopers en managers. Uitstekend inzetbaar bij teambuilding!

.
Sales in retail
Klanten ergeren zich massaal aan winkelpersoneel. Behalve aan dat van u natuurlijk! SalesMate helpt uw verkopers dichter bij hun klanten te komen en meer resultaten te halen.
Trainingsonderwerpen o.a.
- klantgerichtheid
- bijverkoop
- adviserende verkoop

.
Sales Activity Management
Werksystematiek waarbij SalesMate op gestructureerde en objectieve wijze kijkt naar inspanningen en de resultaten die daaruit voortkomen. Een tool voor management en zelfmanagement.
Trainingsonderwerpen o.a.
- sales activity management
- rayonmanagement
- (key) account management / DMU-management

.
Sales Assessments
Aan de hand van de met u overeengekomen criteria meet SalesMate verkoopvaardigheid, verkooptalent en commerciële houding. Door middel van videotoetsen, feedback vragenlijsten of door meereisdagen.

.
Sales Consultancy
SalesMate is op beleidsbepalend niveau een sparringpartner en geeft advies over strategische invulling en structurering van uw verkooporganisatie.

.
Interim Sales Management
Soms is tijdelijk externe capaciteit, kwantitatief en/of kwalitatief, nodig of wenselijk. In dat geval staat SalesMate klaar om in te vallen en het ‘gat’ op te vullen.Verkopen

Veel verkopers laten zich leiden door hun eigen meningen en aannames. Zo worden er meer bezwaren door verkopers geïntroduceerd dan door klanten. Wat is bijvoorbeeld de logica van klanten helpen zoals jij zelf geholpen wil worden? Lijkt iedereen op jou? Ben jij maatgevend voor de rest van de wereld? Nee toch? Nou dan! Ga klanten helpen zoals zij geholpen willen worden.

.