.
Wie is SalesMate?

Theo Gieling startte begin 2003 het succesvolle bedrijf SalesMate. Na 12 jaar in de farmaceutische markt te hebben gewerkt in verkoop, verkoopmanagement en marketing heeft hij de overstap gemaakt naar sales consultancy.

Als sales consultant heeft Theo veel bedrijven van binnenuit leren kennen. Elk bedrijf met zijn eigen specifieke mensen, markten, klanten, problemen en mogelijkheden. Geef Theo een zaaltje en een groep mensen en met humor, flexibiliteit en gevoel voor de groep gaat hij bezig met een van de allerleukste dingen die er zijn: training geven.

Om er voor te zorgen dat kwaliteit en kwantiteit gewaarborgd zijn, heeft SalesMate met een aantal bedrijven allianties gesloten. Voor grotere opdrachten werkt SalesMate samen met gekwalificeerde consultants/trainers. Ieder met een eigen specialisatie op één van de facetten van consultancy en training, maar allen met hetzelfde motto: ‘mee bouwen aan de groei en het succes van uw onderneming’.

Theo is overtuigd van de voordelen van een éénmansbedrijf voor de klant. Het vermeerdert flexibiliteit en klantgerichtheid en vermindert informatieverlies, begripsverwarring en overheadkosten. SalesMate heeft bewust gekozen een éénmansbedrijf te zijn en te blijven.


De missie van SalesMate
SalesMate wil voor haar klanten van toegevoegde waarde zijn. Toegevoegde waarde die zich richt op een verdere professionalisering en stuurbaarheid van hun verkooporganisaties. Doel hiervan is winst. Winst in efficiëntie en effectiviteit, maar bovenal in rendement.

Binnen iedere training heeft SalesMate een missie op zich: een blijvende verandering én lachende deelnemers!


De visie van SalesMate

Bij veel bedrijven ontbreekt het aan inzicht in effectiviteit en rendement van de verkooporganisatie. Bij een groeiende markt en een florerende economie valt dit niet zo op. Als de resultaten echter teruglopen ontstaat er een groeiende vraag naar dit inzicht. Inzicht dat nodig is om te weten waar en op welke manier ingegrepen moet worden om de resultaten te verbeteren. SalesMate helpt u met het krijgen van dat inzicht.

De rol van het management bij veranderingsprocessen is essentieel. Trappen veeg je van boven naar beneden en als een verandering niet in de dagelijkse aansturing geborgd wordt, is het gedoemd te mislukken. SalesMate dringt aan op een nadrukkelijke participatie van het management.

Mensen zijn geneigd zich tegen verandering te verzetten. Veranderen doet namelijk pijn. Het is ongemakkelijk om niet volgens je vaste patronen te kunnen werken. Mensen moeten daarom gemotiveerd worden om te veranderen. Het is de uiteindelijke beloning die het veranderingsproces acceptabel maakt. Beloning in de vorm van makkelijker, effectiever en plezieriger werken. SalesMate motiveert de mensen door de beloning duidelijk te maken.Resultaat verbeteren

Verkoopvaardigheden zijn niet noodzakelijk om te kunnen verkopen. Maar ze helpen wel! Alle technieken, vaardigheden, tips en trucs die aan verkopers geleerd wordt, zijn niet meer dan vergrotingen van de kans op succes. Werkt alles altijd? Nee, natuurlijk niet. Maar door jezelf als verkoper te ontwikkelen kun je wel de gemiddelde scoringskans verhogen en daarmee het totale resultaat verbeteren.

.