.
Werkwijze


SalesMate analyseert met u waar de winst in uw rendement zit en vertaalt dat in een gerichte interventie. Een interventie die u helpt uw doelen te realiseren.

Intake
SalesMate begint met vragen stellen. Lastige vragen soms. Vragen die zichtbaar maken waar bij uw organisatie de bottleneck zit. Wat uw verkooporganisatie verhindert om meer succesvol te zijn. Nadrukkelijk wordt daarbij de rol van de leidinggevende meegenomen. Dat is immers de spil in ieder veranderingsproces bij zijn/haar mensen.
De intake wordt vertaald in een plan van aanpak. Een aanpak voor uw bedrijf, uw mensen en uw resultaten.

Interventie
De oefenvormen tijdens de trainingen van SalesMate zijn praktijkgericht. Echter, ze kunnen de praktijk nooit precies imiteren. De vaardigheden die voor de praktijk relevant zijn worden tijdens de training geoefend. Vorm, moeilijkheidsgraad, druk, gespreksverloop, het soort en type klant worden daarbij aangepast aan de individuele deelnemer.
Evaluatie van de oefeningen is gericht op het opbouwen van vaardigheden en zelfvertrouwen en niet op het afbreken daarvan. Zelfevaluatie en evaluatie door de direct leidinggevende spelen daarbij een grote rol. Zelfevaluatie wordt tijdens de training geoefend. Het oefenen gaat door in de praktijk.

Evaluatie
SalesMate evalueert niet alleen na een interventie, maar ook gedurende het verloop ervan. Is er bijsturing nodig? Worden de doelen gehaald? Hoe gaan we verder?Effectief

SalesMate is matig met zijn interventie. Geen eindeloze trajecten, maar alleen wat echt nodig en effectief is. Flexibiliteit staat daarbij voorop.

SalesMate past zich graag aan. Het gaat tenslotte om uw bedrijf, uw markt, uw waarden. SalesMate traint op momenten en plaatsen die u passen en met modellen die voor u en uw mensen werken.

.